MM

Zostań opiekunem medycznym

Zostań opiekunem medycznym
MM

Studium Nowoczesnych Technologii realizuje projekty, dzięki którym można zyskać nowy zawód b Jednym z ciekawszych jest kurs na opiekuna medycznego.
Łodzianie, którzy od dłuższego czasu nie mają pracy, mogą skorzystać z dwóch projektów, które prowadzi Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych Sp. z o. o. Ich celem jest ułatwienie powrotu na rynek pracy. Szczególnie godny polecenia jest oferowany w ramach jednego z projektów kurs na opiekuna medycznego.

– Projekty nazywają się „Szansa dla Ciebie – aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi” oraz „Szansa dla Ciebie – II edycja” – wylicza Joanna Szyszkiewicz ze Studium. – Oba projekty przeznaczone są dla osób, które ukończyły 30. rok życia, pozostają bez pracy oraz zamieszkują obszar rewitalizacji Łodzi.

Zawód opiekuna medycznego jest pożądany na rynku pracy, zarówno rodzimym jak i zagranicznym. Po ukończeniu szkolenia można liczyć na stabilne, stałe zatrudnienie z możliwością rozwoju zawodowego. Kurs ten przygotowuje uczestników do egzaminu przed Okręgowa Komisją Egzaminacyjną, a całość jest prowadzona w Centrum Szkoleniowym Studium NT, przy ul. Pomorskiej 40.

Grupa www.studiumnt.pldocelowa projektów została wybrana nieprzypadkowo, aktualne dane pokazują, że 30-latkowie zamieszkujący łódzki obszar rewitalizacji często mają niskie lub zdezaktualizowane wykształcenie, co mocno ogranicza ich pewność siebie w poruszaniu się po rynku pracy, przez co znajdują się w stagnacji zawodowej. Ponadto, im dłużej ten stan trwa, tym większe zagrożenie długotrwałym bezrobociem.

– W związku z tym projekty, które realizujemy, są odpowiedzią na bieżące potrzeby tych osób i w sposób kompleksowy pomagają im na nowo odnaleźć się na rynku pracy – mówi Joanna Szyszkiewicz.

Każda forma wsparcia realizowana w ramach projektów jest przemyślana tak, by na każdym z jego etapów, uczestnik projektu czuł wsparcie. Przygoda związana z uczestnictwem rozpoczyna się od spotkań z doradcą zawodowym, podczas których utworzony zostaje Indywidualny Plan Działania. Jest to dokument, dzięki któremu uczestnik poznaje swoje predyspozycje i umiejętności, które mogą być przydatne do wykonywanego zawodu. IPD pozwala też wybrać odpowiednie szkolenie zawodowe. Każde ze szkoleń prowadzi do nabycia nowych kompetencji lub kwalifikacji, co jest potwierdzone odpowiednim dokumentem, np. certyfikatem bądź dyplomem. Po szkoleniu każdy z uczestników odbywa 3-miesięczny staż zawodowy lub jest kierowany na subsydiowane zatrudnienie (polega na refundacji wynagrodzenia uczestnika projektu przez 12 miesięcy, podczas których jest on zatrudniony na podstawie umowy o pracę, z promesą zatrudnienia na kolejne miesiące). Oprócz wymienionych form wsparcia, uczestnicy mogą liczyć na konsultacje prawne z zakresu prawa pracy oraz pośrednictwo pracy.

W ofercie szkoleń Studium są także:

a także kursy dostosowane do Indywidualnego Planu Działania, np.

MM

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.