Toruń. Które inwestycje chcą sfinansować władze miasta dzięki funduszom z Polskiego Ładu?

Czytaj dalej
Fot. brak
Szymon Spandowski

Toruń. Które inwestycje chcą sfinansować władze miasta dzięki funduszom z Polskiego Ładu?

Szymon Spandowski

Podczas czwartkowej sesji prezydent Torunia przedstawił radnym listę projektów, które miałyby zostać zrealizowane dzięki pieniądzom z drugiej edycji Polskiego Ładu.

Podczas czwartkowej sesji toruńscy radni między innymi wyrazili zgodę na to, aby Miejska Pracownia Urbanistyczna rozpoczęła prace nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Bumaru. Głosowanie poprzedziła dyskusja, radni pytali m.in. o cel tej zmiany i tak jak my wcześniej usłyszeli, że zmiany mają charakter porządkowy.

Radni podzielili miejskie dotacje konserwatorskie

Radni zgodzili się również na proponowany podział miejskich dotacji konserwatorskich. Przypomnijmy, że w tym roku do podziału było 950 tysięcy złotych. Do Biura Miejskiego Konserwatora zabytków wpłynęło 30 wniosków, cztery zostały odrzucone, ponieważ nie spełniały wymogów. Wśród pozostałych 18 dotyczy obiektów wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków, a osiem budynków z gminnej ewidencji zabytków. Najwyższe dotacje — po 100 tysięcy złotych trafią do Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza 61, która dzięki miejskiemu wsparciu zamierza przeprowadzić remont elewacji, oraz do dzierżawcy Fortu IV, gdzie trwa remont konserwatorski elewacji lewego skrzydła czołowego bloku kazamatowego.

Na jakie projekty postawiło miasto w ramach Polskiego Ładu?

Podczas sesji radni dowiedzieli się także, które projekty miasto będzie chciało zrealizować dzięki funduszom z drugiej edycji Polskiego Ładu.
- Do końca lutego mamy możliwość złożenia pięciu wniosków — poinformował radę prezydent Michał Zaleski. - Tym razem nie ma dowolności co do wartości naszych wniosków, przyznający je w imieniu rządu RP Bank Gospodarstwa Krajowego wskazał, iż mają mieć one określoną wartość dofinansowania. Sam koszt inwestycji może być rzecz jasna ukształtowany przez inwestora, ale dofinansowanie nie może być większe.
O tym również już jakiś czas temu informowaliśmy. Miasto może się ubiegać o dofinansowanie w wysokości do 65, 30 i 5 milionów złotych. W pierwszym przypadku będzie się ubiegało o fundusze na budowę szkoły przy ul. Strzałowej. Dokumentacja jest już gotowa, przetarg będzie można ogłosić, gdy będzie wiadomo, że Toruń dofinansowanie otrzyma. Budowa szkoły ma pochłonąć ponad 75 milionów złotych, miasto będzie zatem musiało dołożyć kilkanaście milionów w ramach wkładu własnego.
30 milionów złotych ma pomóc w przebudowie ośmiu kluczowych odcinków dróg. Prezydent nie powiedział, o które drogi chodzi, a radni o to nie spytali. Zapytaliśmy my, odpowiedzią podzielimy się, gdy ją otrzymamy.
Pięć milionów wreszcie władze miasta chcą przeznaczyć na modernizację obiektów MOSiR-u. Chodzi przede wszystkim o modernizację instalacji i ograniczenie zużycia energii.

Rewitalizacja terenów po PGR

Poza tym Toruń może się również ubiegać o fundusze przeznaczone na rewitalizację terenów po PGR, bądź z nimi związanych. Związki te mogą być dość ogólne, wystarczy, że na terenie jakiejś gminy mieszkają dawni pracownicy Państwowych Gospodarstw Rolnych. Tu miasto będzie się ubiegało o 8 milionów dofinansowania na modernizację sali sportowej przy SP 11, oraz o dwa miliony złotych na modernizację starej części Domu Pomocy Społecznej.
Przypomnijmy, że w pierwszej edycji Polskiego Ładu Toruń otrzymał pieniądze na przebudowę ul. Bulwar Filadelfijski oraz na termomodernizację budynków internatu przy X LO.

Szymon Spandowski

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.