Materiał informacyjny Gmina Korzenna

Bukowiec – Diable Skały

Dwór w Korzennej Dwór w Korzennej
Materiał informacyjny Gmina Korzenna

Bukowiec – Diable Skały

“Diable Skały” to zespół skałek z piaskowca ciężkowickiego o ciekawych formach – baszt, murów

i grzybów, znajdujących się w rezerwacie przyrody nieożywionej w Bukowcu na Pogórzu Rożnowskim. Na terenie rezerwatu wytyczono ścieżkę dydaktyczną, której trasa poprowadzona jest przy 9 wychodniach skalnych. Skałki mają wysokość do 15 m, każda z nich ma swoją nazwę, na uwagę zasługuje m.in.: baszta skalna „Diabeł” o wysokości 13 m.

Rezerwat Diable Skały w Bukowcu

Współrzędne mapy: 49°45′01″N 20°50′31″E

Rezerwat Cisy w Mogilnie

Znajduje się na północnych stokach Jodłowej Góry (715 m n.p.m.). Obejmuje obszar 56 hektarów i chroni stanowisko cisa pospolitego. Najstarszy cis liczy sobie około 560 lat, ma prawie 3,5 metra obwodu pnia i ponad 18 metrów wysokości. Cis jest gatunkiem, który charakteryzuje się małym przyrostem masy drzewnej i przez to niską wysokością.

Współrzędne mapy: 49°38′18″N 20°49′48″E

Dwór w Korzennej

Założenie parkowo-dworskie położone jest na łagodnie spadającym zboczu w północnej części gminy Korzenna, nieopodal jej centrum. Tutejsza szata roślinna charakteryzuje się głównie drzewostanem liściastym, z przewagą dębu i lip, wśród których kilka ma ponad 100 lat. Pierwszym źródłem, które zawiera informacje o istnieniu założenia parkowego w Korzennej jest mapa katastralna z 1846r. W 1985 roku ówczesny Wojewódzki Konserwator Zabytków w Nowym Sączu wydał decyzję o wpisaniu założenia parkowo-dworskiego w Korzennej do rejestru zabytków. W 2013 roku dwór wraz z parkiem został gruntownie odrestaurowany. Dzisiaj mieści się tutaj Centrum Kultury oraz restauracja Dworska.

Zabytkowy Dwór i Park w Korzennej

33-322 Korzenna 475

18/4419933

Dwór w Lipnicy Wielkiej. Budowę obiektu rozpoczął około 1902 r. Antoni Długoszowski. Prace przerwała w 1913 r. jego śmierć. Budowę dworu dokończył jego syn – Jan Kanty, który był ostatnim właścicielem majątku. Obecnie dwór odzyskał dawną świetność. W 2017 roku został gruntownie odnowiony. Teraz jest miejscem wydarzeń kulturalnych. Muzyczny Dwór w Lipnicy Wielkiej jest siedzibą zespołów regionalnych: Lipniczanie i Mali Lipniczanie.

Dwór w Lipnicy Wielkiej

33-323 Lipnica Wielka 48

18/4443488

Drewniany kościół św. Marcina w Mogilnie

Wybudowany w 1765 roku, prawdopodobnie z wykorzystaniem elementów wcześniej istniejącej świątyni. Wchodząc do wnętrza możemy podziwiać zabytkowe ołtarze, barokowe detale ciesielskie tj. obramienia drzwiowe o falistych nadprożach, parapet chóru muzycznego, a w szczególności gotycki krucyfiks z około 1400 roku, który bliski jest początkom powstania parafii (1311r.) oraz pierwszym pisemnym wzmiankom z 1325 roku. W latach trzydziestych XX wieku wykonano nową polichromię we wnętrzu kościoła tzw. polichromię patronową. Dzisiaj, po przeprowadzonych pracach renowacyjnych, odzyskała dawny blask.

Kościół św. Marcina

Parafia pw. Św. Marcina w Mogilnie

33-326 Mogilno 145

Tel. 184405318

Materiał informacyjny Gmina Korzenna

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.